peace

คำแปล
สันติภาพ, ความสงบสุข
Nothing
ไม่มีอะไร
is
อยู่
คือ
เป็น
as
เช่น
important
สำคัญ
as
เช่น
peace
ความสงบสุข
สันติภาพ
.
ไม่มีอะไรสำคัญเท่าความสงบสุข
Nothing
ไม่มีอะไร
is
อยู่
คือ
เป็น
as
เช่น
important
สำคัญ
as
เช่น
peace
ความสงบสุข
สันติภาพ
.
ไม่มีอะไรสำคัญเท่าความสงบสุข
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
live
อาศัย
อยู่
in
ใน
peace
ความสงบสุข
สันติภาพ
.
พวกเขาอาศัยอยู่ในความสงบสุข
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย