ภาษาอังกฤษ

peace

ภาษาไทย
สันติภาพ, ความสงบสุข

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
peaceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างNothing is as important as peace.คำแปลไม่มีอะไรสำคัญเท่าความสงบสุข
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย