ภาษาอังกฤษ

pays

ภาษาไทย
จ่ายเงิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
paysตัวอย่างShe pays the boy.คำแปลเธอจ่ายเงินเด็กผู้ชาย
payตัวอย่างWe pay the man.คำแปลพวกเราจ่ายเงินผู้ชาย
paidตัวอย่างThey have not paid me since last month.คำแปลพวกเขาไม่ได้จ่ายฉันตั้งแต่เดือนที่แล้ว
payingตัวอย่างHe left the restaurant without paying.คำแปลเขาได้ออกจากร้านอาหารร้านนี้โดยที่ไม่ได้จ่ายเงิน
payตัวอย่างI will pay your lunch today.คำแปลฉันจะจ่ายเงินสำหรับค่าอาหารกลางวันของเธอวันนี้

การเชื่อมpay

PersonPresentPast
Ipaypaid
he/she/itpayspaid
you/we/theypaypaid
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย