ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

paying

คำแปล

การผันคำกริยาทั้งหมดของ pay


PersonPresentPast
Ipaypaid
he/she/itpayspaid
you/we/theypaypaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย