ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pay

คำแปล
จ่ายเงิน, ชดใช้, จ่าย
We
พวกเรา
pay
จ่ายเงิน
จ่าย
ชดใช้
the
theman
ผู้ชาย
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
man
theman
ผู้ชาย
ผู้ชาย
.
พวกเราจ่ายเงินผู้ชาย
2 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
pay
จ่ายเงิน
จ่าย
ชดใช้
him
เขา
.
ฉันจ่ายเงินเขา
3 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
will
จะ
pay
จ่าย
จ่ายเงิน
ชดใช้
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
.
พวกเราจะจ่ายเงินคุณ
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ pay


PersonPresentPast
Ipaypaid
he/she/itpayspaid
you/we/theypaypaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย