ภาษาอังกฤษ

patients

ภาษาไทย
ผู้ป่วย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
patientตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe is not a patient in this hospital.คำแปลเขาไม่ใช่ผู้ป่วยโรงพยาบาลนี้
patientsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThese patients are old.คำแปลผู้ป่วยเหล่านี้แก่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย