ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

passport

คำแปล
หนังสือเดินทาง
Do
ทำ
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
a
หนึ่ง
passport
หนังสือเดินทาง
?
คุณมีหนังสือเดินทางเล่มหนึ่งไหม
Do
ทำ
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
a
หนึ่ง
passport
หนังสือเดินทาง
?
คุณมีหนังสือเดินทางเล่มหนึ่งไหม
I
ดิฉัน
ฉัน
ผม
have
มี
a
หนึ่ง
passport
หนังสือเดินทาง
.
ฉันมีหนังสือเดินทางเล่มหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย