ภาษาอังกฤษ

passed

ภาษาไทย
ผ่าน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
passตัวอย่างPass me the sugar, please.คำแปลกรุณาส่งน้ำตาลให้ฉัน
passedตัวอย่างFive years have passed since that day.คำแปลห้าปีได้ผ่านไปตั้งแต่วันนั้น

การเชื่อมpass

PersonPresentPast
Ipasspassed
he/she/itpassespassed
you/we/theypasspassed
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย