ภาษาอังกฤษ

part

ภาษาไทย
ส่วน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
partตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างIs this part of the city familiar to him?คำแปลเขาคุ้นเคยกับส่วนนี้ของเมืองหรือไม่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย