ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

parliament

คำแปล
รัฐสภา
He
เขา
is
isnot
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
a
หนึ่ง
member
สมาชิก
of
ของ
parliament
รัฐสภา
.
เขาไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภา
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
member
สมาชิก
of
ของ
parliament
รัฐสภา
.
เธอเป็นสมาชิกรัฐสภา
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
parliament
รัฐสภา
รัฐสภา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย