ภาษาอังกฤษ

park

ภาษาไทย
สวน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
parkตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey have lunch at the park.คำแปลพวกเขากินข้าวกลางวันที่สวนสาธารณะ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย