ภาษาอังกฤษ

parents

ภาษาไทย
พ่อแม่, ผู้ปกครอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
parentsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThey walk with their parents.คำแปลพวกเขาเดินกับพ่อแม่ของพวกเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย