ภาษาอังกฤษ

paper

ภาษาไทย
กระดาษ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
paperตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI will write your name on the paper.คำแปลฉันจะเขียนชื่อของคุณบนกระดาษ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย