ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

paper

คำแปล
กระดาษ
We
พวกเรา
read
อ่าน
the
thepaper
หนังสือพิมพ์
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
paper
thepaper
หนังสือพิมพ์
กระดาษ
.
พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
read
อ่าน
the
thepaper
หนังสือพิมพ์
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
paper
thepaper
หนังสือพิมพ์
กระดาษ
.
พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์
1 ความคิดเห็น
We
พวกเรา
read
อ่าน
the
thepaper
หนังสือพิมพ์
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
paper
thepaper
หนังสือพิมพ์
กระดาษ
.
พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย