ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pants

คำแปล
กางเกง
Your
ของคุณ
ของเธอ
ของพวกคุณ
pants
กางเกง
กางเกงของคุณ
2 ความคิดเห็น
Her
ของเธอ
เธอ
pants
กางเกง
กางเกงของเธอ
2 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
pants
กางเกง
กางเกงของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย