ภาษาอังกฤษ

pan

ภาษาไทย
กระทะ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
panตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe pan is yours.คำแปลกระทะเป็นของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย