ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pan

คำแปล
กระทะ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
pan
กระทะ
is
เป็น
อยู่
คือ
yours
ของพวกคุณ
ของคุณ
.
กระทะเป็นของคุณ
Do
ทำ
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
have
มี
a
หนึ่ง
pan
กระทะ
?
คุณมีกระทะไหม
A
หนึ่ง
pan
กระทะ
กระทะใบหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย