ภาษาอังกฤษ

palace

ภาษาไทย
พระราชวัง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
palaceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI walk from the palace to my house.คำแปลฉันเดินจากพระราชวังนี้ไปบ้านของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย