ภาษาอังกฤษ

pair

ภาษาไทย
คู่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
pairตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a pair of red shoes.คำแปลฉันมีรองเท้าสีแดงคู่หนึ่ง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย