ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

painting

คำแปล
จิตรกรรม, ภาพเขียน, การทาสี
การผันคำกริยาของpaint
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
have
มี
a
หนึ่ง
painting
ภาพเขียน
จิตรกรรม
การทาสี
in
ใน
my
ของฉัน
ของผม
room
ห้อง
.
ฉันมีภาพเขียนภาพหนึ่งในห้องของฉัน
That
นั้น
ว่า
นั่น
painting
จิตรกรรม
ภาพเขียน
การทาสี
is
เป็น
อยู่
คือ
expensive
แพง
.
ภาพเขียนภาพนั้นแพง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
painting
จิตรกรรม
ภาพเขียน
การทาสี
ภาพเขียน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ paint


  PersonPresentPast
  Ipaintpainted
  he/she/itpaintspainted
  you/we/theypaintpainted

  ดูคำนี้ด้วย:

  เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย