Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

paint

คำแปล

การระบายสี, การทาสี, สี

This
paint
is
for
my
wall
.

สีนี้ไว้สำหรับกำแพงของฉัน

This
paint
is
for
my
wall
.

สีนี้ไว้สำหรับกำแพงของฉัน

That
is
your
paint
.

นั่นคือสีของคุณ

แสดงประโยคเพิ่ม