ภาษาอังกฤษ

pain

ภาษาไทย
ความเจ็บปวด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
painตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI do not feel the pain when I swim.คำแปลฉันเจ็บเมื่อฉันว่ายน้ำ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย