pain

คำแปล
ความเจ็บปวด
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่ใช่
ไม่
feel
สัมผัส
รู้สึก
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
pain
ความเจ็บปวด
when
เมื่อ
ตอน
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
swim
ว่ายน้ำ
.
ฉันเจ็บเมื่อฉันว่ายน้ำ
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่ใช่
ไม่
feel
สัมผัส
รู้สึก
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
pain
ความเจ็บปวด
when
เมื่อ
ตอน
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
swim
ว่ายน้ำ
.
ฉันเจ็บเมื่อฉันว่ายน้ำ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
a
หนึ่ง
pain
ความเจ็บปวด
here
ที่นี่
.
ฉันเจ็บตรงนี้
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย