ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

paid

คำแปล
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
not
ไม่
ไม่ใช่
paid
ให้
me
ผม
ฉัน
since
ตั้งแต่
last
สุดท้าย
month
เดือน
.
พวกเขาไม่ได้จ่ายฉันตั้งแต่เดือนที่แล้ว
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
not
ไม่
ไม่ใช่
paid
ให้
me
ผม
ฉัน
this
นี้
นี่
year
ปี
.
พวกเขาไม่ได้จ่ายฉันปีนี้
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
not
ไม่
ไม่ใช่
paid
ให้
.
พวกเขาไม่ได้จ่าย

การผันคำกริยาทั้งหมดของ pay


PersonPresentPast
Ipaypaid
he/she/itpayspaid
you/we/theypaypaid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย