ภาษาอังกฤษ

over

ภาษาไทย
ผ่านไป, เกิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
overตัวอย่างWe speak over dinner.คำแปลพวกเราพูดคุยกันระหว่างที่พวกเรากินข้าวเย็น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย