over

คำแปล
ผ่านไป, เกิน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
cat
แมว
walks
เดิน
over
เกิน
ผ่านไป
my
ของฉัน
ของผม
shirt
เสื้อเชิ้ต (เอกพจน์)
.
แมวตัวนี้เดินทับเสื้อเชิ้ตของฉัน
4 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
cat
แมว
walks
เดิน
over
เกิน
ผ่านไป
my
ของฉัน
ของผม
skirt
กระโปรง
.
แมวตัวนี้เดินทับกระโปรงของฉัน
6 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dog
หมา
สุนัข
walks
เดิน
over
เกิน
ผ่านไป
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
cat
แมว
.
แมวตัวนี้เดินทับหมาตัวนี้
5 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย