out

คำแปล
ออก
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
go
ไป
out
ออก
to
ถึง
สู่
dinner
อาหารเย็น
ข้าวเย็น
มื้อเย็น
.
พวกเขาออกไปกินข้าวเย็น
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
go
ไป
out
ออก
after
หลัง
dinner
อาหารเย็น
ข้าวเย็น
มื้อเย็น
.
ฉันออกไปข้างนอกหลังกินข้าวเย็น
She
เธอ
goes
ไป
out
ออก
.
เธอออกไปข้างนอก

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย