ภาษาอังกฤษ

out

ภาษาไทย
ออก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
outตัวอย่างI go out after dinner.คำแปลฉันออกไปข้างนอกหลังกินข้าวเย็น

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย