ภาษาอังกฤษ

ourselves

ภาษาไทย
ตัวพวกเราเอง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
ourselvesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe drink this cup of coffee ourselves.คำแปลพวกเราดื่มกาแฟแก้วนี้ตัวเอง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย