ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ours

คำแปล
ของพวกเรา
You
คุณ
เธอ
พวกคุณ
have
มี
your
ของคุณ
ของเธอ
ของพวกคุณ
book
หนังสือ
,
we
พวกเรา
have
มี
ours
ของพวกเรา
.
คุณมีหนังสือของคุณ เรามีหนังสือของเรา
3 ความคิดเห็น
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
ours
ของพวกเรา
.
มันเป็นของพวกเรา
4 ความคิดเห็น
It
itisnot
มันไม่ใช่
มัน
is
itisnot
มันไม่ใช่
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
itisnot
มันไม่ใช่
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
ours
ของพวกเรา
.
มันไม่ได้เป็นของพวกเรา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย