ภาษาอังกฤษ

ours

ภาษาไทย
ของพวกเรา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
oursตัวอย่างYou have your book, we have ours.คำแปลคุณมีหนังสือของคุณ เรามีหนังสือของเรา

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย