ภาษาอังกฤษ

our

ภาษาไทย
ของพวกเรา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
ourตัวอย่างOur children have a cat.คำแปลลูกของพวกเรามีแมวตัวหนึ่ง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย