ภาษาอังกฤษ

other

ภาษาไทย
อื่นๆ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
otherตัวอย่างI have no other friend.คำแปลฉันไม่มีเพื่อนคนอื่น

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย