ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

order

คำแปล
คำสั่ง, ลำดับ
This
นี้
นี่
telephone
โทรศัพท์
is
อยู่
คือ
เป็น
out
ออก
of
ของ
order
คำสั่ง
ลำดับ
.
โทรศัพท์เครื่องนี้เสีย
This
นี่
นี้
machine
เครื่องจักร
is
อยู่
คือ
เป็น
out
ออก
of
ของ
order
คำสั่ง
ลำดับ
.
เครื่องนี้เสีย
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
order
คำสั่ง
ลำดับ
ลำดับ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย