ภาษาอังกฤษ

orange

ภาษาไทย
ส้ม (ผลไม้), สีส้ม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
orangeตัวอย่างThe woman eats an orange.คำแปลผู้หญิงคนนี้กินส้มลูกหนึ่ง
orangeตัวอย่างIs your hat orange?คำแปลหมวกของพวกคุณสีส้มหรือเปล่า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย