orange

คำแปล
ส้ม (ผลไม้), สีส้ม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
eats
รับประทาน
กิน
an
หนึ่ง
orange
สีส้ม
ส้ม (ผลไม้)
.
ผู้หญิงคนนี้กินส้มลูกหนึ่ง
3 ความคิดเห็น
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
orange
สีส้ม
ส้ม (ผลไม้)
.
มันคือส้ม
2 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
an
หนึ่ง
orange
สีส้ม
ส้ม (ผลไม้)
.
ฉันกินส้ม
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย