ภาษาอังกฤษ

or

ภาษาไทย
หรือ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
orตัวอย่างShe drinks juice or milk.คำแปลเธอดื่มน้ำผลไม้หรือนม

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย