ภาษาอังกฤษ

opposite

ภาษาไทย
ตรงข้าม, ตรงกันข้าม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
oppositeตัวอย่างShe writes the opposite answer.คำแปลเธอเขียนคำตอบที่ตรงกันข้ามกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย