ภาษาอังกฤษ

opportunities

ภาษาไทย
โอกาส

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
opportunityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe have no opportunity to use English.คำแปลพวกเราไม่มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ
opportunitiesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe opportunitiesคำแปลโอกาสพวกนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย