ภาษาอังกฤษ

opinion

ภาษาไทย
ความคิดเห็น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
opinionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy opinion is completely different from yours.คำแปลความคิดเห็นของฉันแตกต่างจากความคิดเห็นของคุณโดยสิ้นเชิง
opinionsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWe have different opinions.คำแปลความคิดเห็นของพวกเราแตกต่างกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย