ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

opinion

คำแปล
ความคิดเห็น
We
พวกเรา
have
มี
different
ต่าง
opinions
ความคิดเห็น
.
ความคิดเห็นของพวกเราแตกต่างกัน
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
opinion
ความคิดเห็น
is
เป็น
อยู่
คือ
completely
อย่างครบถ้วน
อย่างสมบูรณ์
different
ต่าง
from
จาก
ตั้งแต่
yours
ของคุณ
ของพวกคุณ
.
ความคิดเห็นของฉันแตกต่างจากความคิดเห็นของคุณโดยสิ้นเชิง
My
ของฉัน
ของผม
opinion
ความคิดเห็น
is
เป็น
อยู่
คือ
different
ต่าง
from
จาก
ตั้งแต่
yours
ของคุณ
ของพวกคุณ
.
ความคิดเห็นของฉันแตกต่างจากความคิดเห็นของคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย