Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

opened

คำแปล

I
opened
the
window
.

ฉันได้เปิดหน้าต่างบานนี้

He
opened
the
window
.

เขาได้เปิดหน้าต่างบานนี้

She
opened
the
door
.

เธอได้เปิดประตูบานนี้

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ open

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iopenopened
he/she/itopensopened
you/we/theyopenopened