Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

opened

คำแปล
I
opened
the
window
.
ฉันได้เปิดหน้าต่างบานนี้
He
opened
the
window
.
เขาได้เปิดหน้าต่างบานนี้
She
opened
the
door
.
เธอได้เปิดประตูบานนี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ open


    PersonPresentPast
    Iopenopened
    he/she/itopensopened
    you/we/theyopenopened
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย