ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

one

คำแปล
หนึ่ง
One
หนึ่ง
boy
เด็กผู้ชาย
and
และ
two
สอง
girls
เด็กผู้หญิง
เด็กผู้ชายหนึ่งคนและเด็กผู้หญิงสองคน
1 ความคิดเห็น
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
have
มี
one
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
.
คุณมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูก
1 ความคิดเห็น
One
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
แอปเปิ้ลหนึ่งลูก
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย