ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

older

คำแปล
อายุมากกว่า
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
older
อายุมากกว่า
sister
พี่สาว
น้องสาว
.
เธอเป็นพี่สาวของฉัน
0 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
three
สาม
older
อายุมากกว่า
sisters
พี่สาว
น้องสาว
พี่น้องผู้หญิง
.
ฉันมีพี่สาวสามคน
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
two
สอง
older
อายุมากกว่า
brothers
พี่ชาย
น้องชาย
.
ฉันมีพี่ชายสองคน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย