ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

oil

คำแปล
น้ำมัน
Bread
ขนมปัง
and
และ
oil
น้ำมัน
ขนมปังและน้ำมัน
4 ความคิดเห็น
She
เธอ
drinks
ดื่ม
oil
น้ำมัน
.
เธอดื่มน้ำมัน
6 ความคิดเห็น
He
เขา
drinks
ดื่ม
oil
น้ำมัน
.
เขาดื่มน้ำมัน
8 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย