ภาษาอังกฤษ

official

ภาษาไทย
ทางการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
officialตัวอย่างIt is an official dinner.คำแปลมันคืออาหารเย็นอย่างเป็นทางการมื้อหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย