official

คำแปล
ทางการ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
official
ทางการ
colors
สี
are
เป็น
อยู่
blue
สีน้ำเงิน
สีฟ้า
and
และ
white
สีขาว
.
สีที่เป็นทางการคือสีน้ําเงินและสีขาว
7 ความคิดเห็น
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
official
ทางการ
dinner
อาหารเย็น
มื้อเย็น
ข้าวเย็น
.
มันคืออาหารเย็นอย่างเป็นทางการมื้อหนึ่ง
They
สิ่งของเหล่านั้น
พวกเขา
พวกเธอ
are
เป็น
อยู่
not
ไม่
ไม่ใช่
official
ทางการ
.
สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางการ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย