ภาษาอังกฤษ

offices

ภาษาไทย
สำนักงาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
officeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy brother is at his office.คำแปลพี่ชายของฉันอยู่ที่สำนักงานของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย