ภาษาอังกฤษ

officer

ภาษาไทย
เจ้าหน้าที่, นายทหาร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
officerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe woman is a police officer.คำแปลผู้หญิงคนนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย