ภาษาอังกฤษ

offer

ภาษาไทย
ข้อเสนอ, ให้, เสนอ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
offersตัวอย่างHe offers her an apple.คำแปลเขาให้แอปเปิ้ลลูกหนึ่งเธอ
offerตัวอย่างI offer her breakfast.คำแปลฉันให้ข้าวเช้ากับเธอ
offerตัวอย่างI am going to offer you my coffee.คำแปลฉันจะให้กาแฟของฉันกับคุณ
offerตัวอย่างI have to accept her offer.คำแปลฉันต้องรับข้อเสนอของเธอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย