ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

offer

คำแปล
ข้อเสนอ, ให้, เสนอ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
offer
ข้อเสนอ
เสนอ
ให้
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
coffee
กาแฟ
.
ฉันให้กาแฟกับคุณ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
offer
ให้
เสนอ
ข้อเสนอ
him
เขา
water
น้ำ
.
ฉันให้น้ำกับเขา
3 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
offer
ข้อเสนอ
เสนอ
ให้
her
เธอ
ของเธอ
breakfast
ข้าวเช้า
อาหารเช้า
.
ฉันให้ข้าวเช้ากับเธอ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ offer


PersonPresentPast
Iofferoffered
he/she/itoffersoffered
you/we/theyofferoffered

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย