ภาษาอังกฤษ

october

ภาษาไทย
ตุลาคม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Octoberตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI work from May to October.คำแปลฉันทำงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย