ภาษาอังกฤษ

occasion

ภาษาไทย
โอกาส

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
occasionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างToday is a special occasion.คำแปลวันนี้คือโอกาสพิเศษโอกาสหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย