ภาษาอังกฤษ

objective

ภาษาไทย
วัตถุประสงค์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
objectiveตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe study has an objective.คำแปลงานวิจัยมีวัตถุประสงค์
objectivesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างWhat are your objectives?คำแปลวัตถุประสงค์ของคุณคืออะไร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย