ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

object

คำแปล
วัตถุ
The
thechild
เด็ก
ลูก
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
child
thechild
เด็ก
ลูก
เด็ก
ลูก
plays
เล่น
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
a
หนึ่ง
blue
สีน้ำเงิน
สีฟ้า
object
วัตถุ
.
เด็กคนนี้เล่นกับวัตถุสีฟ้าอันหนึ่ง
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
an
หนึ่ง
object
วัตถุ
.
มันคือวัตถุหนึ่งอัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
object
วัตถุ
วัตถุ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย