ภาษาอังกฤษ

object

ภาษาไทย
วัตถุ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
objectตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe child plays with a blue object.คำแปลเด็กคนนี้เล่นกับวัตถุสีฟ้าอันหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย