ภาษาอังกฤษ

nurse

ภาษาไทย
พยาบาล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
nurseตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe woman is a nurse.คำแปลผู้หญิงคนนี้เป็นนางพยาบาล
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย