ภาษาอังกฤษ

numbers

ภาษาไทย
ตัวเลข

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
numberตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe number is three.คำแปลตัวเลขนี้คือสาม
numbersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThree and five are numbers.คำแปลสามและห้าคือตัวเลข

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย