ภาษาอังกฤษ

now

ภาษาไทย
ตอนนี้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
nowตัวอย่างWe need more now.คำแปลพวกเราต้องการมากกว่านี้ตอนนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย